Latest News

Solar Park Reclamation Contract in Cardiff

We recently won a new land reclamation and remediation contract taking us away from our base in Pembrokeshire to the welsh capital of Cardiff. As a specialist excavation company that pride ourselves in the land and groundwork we carry out, to win another solar farm contract was great news to us.

Flail Mowing and Hedge Cutting Contract

We recently undertook a new contract at the end of the Summer 2017 for new clients at the Puma Energy refinery in Milford Haven. This new contract saw us undertake flail mowing and hedge cutting on the fuel refinery site plus using a 6 tonne excavator on hire from ourselves.

Predator Tri Axle Low Loader Trailer for Sale

Predator Tri Axle Low Loader Trailer - For Sale, £13,000 plus VAT, check out more details on our trailer below.

Lleoliadau

Mae cloddiadau arbenigol A Harden a'i Meibion yn gwmni cenedlaethol sy'n darparu ein gwasanaethau i gwsmeriaid preifat a masnachol.

Os ydych yn chwilio am Llogi Peiriannau, Cwmni Tirlunio, Cwmni Clirio'r Safle, Cwmni Dymchwel, Contractwr Glanhau Amgylcheddol, Cwmni Symud Ddaear, Cwmni Adfer Tir, Cwmni Contracwr Gwrychoedd a Bancio, Contractwr Draeniad a ffosydd, Cwmni Rhewl a Llwybr, Gwasanaethau Ddear, Cwmni Gwasanaethau Ddear, Contractwr Gwaith Ddear, Gwasanaethau Coedwigaeth a Torri Coed, Contractiwr Cynnal Waliau, Contractwr Maes Carafanau, Cwmni Cloddio Solar Parc a llawer mwy. Ewch i'n amrywiaeth o siroedd a gwmpesir isod.

Am fwy o wybodaeth, Cysylltwch â Ni.

Steelwrist Logo - Landscaping Company Pembrokeshire, Carmarthenshire, West WalesDoosan Logo - Plant Hire Company Pembrokeshire, West Wales, Essex, Manchester,CPCS Logo - Safe Groundworks Contractor Wales, Swansea, North Wales, Sussex

Copyright © A Harden & Sons Specialist Excavations and Plant 2013-2018. All rights reserved. Design APX Solutions