Latest News

2.7 ton Mini Digger Hire Pembrokeshire - Ideal for home projects

We're always pleased to be able to serve our customers on our doorstep in Pembrokeshire. As a family run business, although we've been involved in many large commercial projects around Wales and the UK. We always like to be able to serve the clients that got us to where we are today. 

Solar Park Reclamation Contract in Cardiff

We recently won a new land reclamation and remediation contract taking us away from our base in Pembrokeshire to the welsh capital of Cardiff. As a specialist excavation company that pride ourselves in the land and groundwork we carry out, to win another solar farm contract was great news to us.

Flail Mowing and Hedge Cutting Contract

We recently undertook a new contract at the end of the Summer 2017 for new clients at the Puma Energy refinery in Milford Haven. This new contract saw us undertake flail mowing and hedge cutting on the fuel refinery site plus using a 6 tonne excavator on hire from ourselves.

Gorllewin Cymru

Mae Cloddiwr Arbenigol A Harden yn gwmni lleol Gorllewin Cymru sydd yn ymdrechu ei gorau i bodloni cwsmeriaid ar bob prosiect wedi ei ymgymryd dros Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Er ein bod yn gwmni eithaf newydd, yn ein ychydig o flynyddoedd o weithredu yr ydym wedi gweithio a cwblhau gontractau gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer gwmnïau lleol mawr a cwsmeriaid mawr ledled y Deirnas Unedig.

Rydym yn dod a bob cwsmer preifat a masnachol, cyfoeth o arbenigedd a y gorau o beiriannau gyda cloddiwr bach hynod o fodern a amrywiaeth o fflyd cloddiwr canolig y gallwch cyflogi. Mae ein holl beiriannau yn cael ei cyflenwi gyda gyrrwr sy’n cael ei hyfforddi ar ddefnyddio’d dechnoleg ‘Steelwrist’ sydd wedi eu gosod i’n cloddwyr fach.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr hyn y mae steelwrist yma. - Steelwrist Tiltrotator

 

Os ydych yn chwilio am cyflogi cloddiwr fach yn Sir Benfro neu Sir Gaerfyrddin i gyflawni tasg as eich adeilad carfter nesaf, prosiect maes parcio neu adnewyddu eich ‘dreif’ neu hyd yn oed

ail-lunio a thirlunio eich gardd. Ffoniwch ni heddiw i weld sut nad yw ein peiriannau cyflogi yng Ngorllewin Cymru yw’r opsiwn rhataf ond mae ein ‘Steelwrist’ yn darparu gorffeniad sydd nid yn unig yn unigryw ac amser yn effeithlon, ond yn y pen draw yn arbed ein harian cwsmeriaid.

 

Gwasanaethau cyflogi peiriannau Gorllewin Cymru

O Hwlffordd i Rydaman, Aberteifi i Lanbedr Pont Steffan. Mae ein hamrywiaeth o Wasanaethau cyflogi peiriannau yng Ngorllewin Cymru sy'n cwmpasu Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cynnwys: - 

 • Cyflogi cloddiwr fach (gyflenwir a gyrwyr)
 • Cyflogi dadlwytho
 • Cyflogi Lorïau ‘tipper’
 • Cyflogi sgipiau
 • Systemau Draenio
 • Adeiladaeth llwybr natur
 • Prosiectau tirlunio
 • Cloddio Arbenigol
 • Lefelu a lledaenu cerig

 

Mae ein gwasanaethau cloddio amaethyddol yn cynnwys: -

 • Systemau dyfrhau
 • Adfer tir
 • Draenio Trac a ‘soakaways’
 • Sylfeini sied a adeilad allanol
 • Sylfeini a Canolfannau Parlwr godro
 • Trac Farm - Gosod traciau gwartheg

Rydym hefyd yn gallu ymgymryd contractau clirio tir a gwaith coedwigaeth, gan gynnwys coed a gwasanaethau ‘chippings’ pren ar gyfer y ddau cyfamod eiddo preswyl preifat a masnachol mewn meysydd o ddiddordeb amgylcheddol anifeiliaid a chadwraeth Coedwig.

Rydym yn gallu weithio yn yr ardaloedd hyn gyda wybodaeth ddiogel bydd ein peiriannau newydd yn gollwng hylifau ac olew ar ardaloedd sensitif yn cael ei gadw i’r lefel lleiaf posib sydd yn wahanol i beiriannau henach, gan arbed unrhyw effaith ar yr amgylchedd o’r gwaith sydd yn cael ei wneud.

Rydym hefyd yn gallu gynnal gwaith yn ddiogel mewn mannau caeth a defnyddio llai o bŵer dyn gyda'n ‘Steelwrist’ sydd yn gallu cyrraedd llefydd sydd yn mwya galed i ymestyn a chynnal cloddio neu waith coedwigaeth gyda mwy effeithlon na dulliau traddodiadol.

Cysylltwch a ni.

Steelwrist Logo - Landscaping Company Pembrokeshire, Carmarthenshire, West WalesDoosan Logo - Plant Hire Company Pembrokeshire, West Wales, Essex, Manchester,CPCS Logo - Safe Groundworks Contractor Wales, Swansea, North Wales, Sussex

Copyright © A Harden & Sons Specialist Excavations and Plant 2013-2018. All rights reserved. Design APX Solutions