Latest News

2.7 ton Mini Digger Hire Pembrokeshire - Ideal for home projects

We're always pleased to be able to serve our customers on our doorstep in Pembrokeshire. As a family run business, although we've been involved in many large commercial projects around Wales and the UK. We always like to be able to serve the clients that got us to where we are today. 

Solar Park Reclamation Contract in Cardiff

We recently won a new land reclamation and remediation contract taking us away from our base in Pembrokeshire to the welsh capital of Cardiff. As a specialist excavation company that pride ourselves in the land and groundwork we carry out, to win another solar farm contract was great news to us.

Flail Mowing and Hedge Cutting Contract

We recently undertook a new contract at the end of the Summer 2017 for new clients at the Puma Energy refinery in Milford Haven. This new contract saw us undertake flail mowing and hedge cutting on the fuel refinery site plus using a 6 tonne excavator on hire from ourselves.

Ein Gwasanaethau

Mae yna rhestr isod or gwaith rydym yn ymgymryd. Gallwn gyflenwi ein amrywiaeth o wasanaethau, nid yn unig yn Ne Orllewin Cymru ond hefyd ar draws Lloegr, yr Alban ac ardaloedd eraill o’r Deirnas Unedig.

 

Yn fuan byddwn un darparu rhagor o wybodaeth mwy fanwl am y gwasanaethau. Os oes gennych gofyniad ar eich safle/prosiect nad ydych yn gweld yn cael eu rhestru isod, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni i holi cwestiwn ynglyn a gallwn darparu eich gofyniad. Mae gennym bortffolio helaeth o gwsmeriaid sydd o swyddi yn Efrog i ‘Somerset’ , Ynys Wyth, Canolbarth Cymru, De Cymru a Dyfnaint Chernyw.

 

Waith Plant Arbenigol

 • Tirlunio a Siapio
 • Adennill ac adfer
 • Gwrychoedd a Bancio
 • Llwybrau Natur a Llwybrau Troed
 • Llynnoedd, Pyllau a lagwnau
 • Draenio Tir ac agor ffosydd
 • Systemau Draenio
 • Cloddiadau archeolegol
 • Cell Webb Gosod Mewn Ardaloedd Amddiffyn Coed
 • Amddiffyn rhag Llifogydd
 • Adfer amgylcheddol

 

Hurio cyffredinol Ac gwaith tir.

 • Dymchwel
 • Clirio safle
 • Earthmoving
 • Sylfeini
 • Concritio
 • Carafanau A Gwyliau Home Canolfannau
 • Ffosydd Gwasanaeth
 • Ffordd a'r rhodfa Adeiladu
 • Cyrbau
 • Waliau Cynnal
 • Waliau caergawell Basged
 • Gwasanaethau tir

 

Rydym  yn agored i gwaith preifat ar eiddo preswyl gan gynnwys tai, modurdai, mannau storio, tir fferm a daliadau bach, yn ogystal â darparu ein gwasanaethau i gwsmeriaid masnachol ymgymryd â phrosiectau tymor hir gyda therfynau amser tynn ac amserlenni gwaith i gadw at.

Steelwrist Logo - Landscaping Company Pembrokeshire, Carmarthenshire, West WalesDoosan Logo - Plant Hire Company Pembrokeshire, West Wales, Essex, Manchester,CPCS Logo - Safe Groundworks Contractor Wales, Swansea, North Wales, Sussex

Copyright © A Harden & Sons Specialist Excavations and Plant 2013-2018. All rights reserved. Design APX Solutions