Latest News

2.7 ton Mini Digger Hire Pembrokeshire - Ideal for home projects

We're always pleased to be able to serve our customers on our doorstep in Pembrokeshire. As a family run business, although we've been involved in many large commercial projects around Wales and the UK. We always like to be able to serve the clients that got us to where we are today. 

Solar Park Reclamation Contract in Cardiff

We recently won a new land reclamation and remediation contract taking us away from our base in Pembrokeshire to the welsh capital of Cardiff. As a specialist excavation company that pride ourselves in the land and groundwork we carry out, to win another solar farm contract was great news to us.

Flail Mowing and Hedge Cutting Contract

We recently undertook a new contract at the end of the Summer 2017 for new clients at the Puma Energy refinery in Milford Haven. This new contract saw us undertake flail mowing and hedge cutting on the fuel refinery site plus using a 6 tonne excavator on hire from ourselves.

Adfer

 

Gall A Harden helpu cleientiaid defnyddio ein cyfarpar planhigion arbenigol pan ddaw i Tir Adfer ar bethau fel ardal wedi'i halogi glanhau, gollyngiadau cemegol, colledion tanwydd a mwy. Gallwn wneud gwaith cloddio ar brosiectau adfer tir lle gallwn ddwyn ynghyd ein holl wasanaethau cwmni, megis 'Groundworks' a thirlunio gyda ein clowddwyr efo 'Steelwrist' 360 sydd yn gallu arbed amser ac arian i gleientaid mawr.

Mae gennym brofiad o arllwysiadau cemegol - glanhau amgylcheddol a'r broses/camau ynghlwm wrth ymgymryd â phrosiectau cloddio ac ôl-lenwi mawr wrth weithio'n agos gydag arbenigwyr amgylcheddol tra bod samplau a profion yn cael ei wneun ar hyd y cyfnod gloddio.

Rydym bob amser yn gweithio'm agos gyda'n cleintiaid ac Cyfrwng yr Amgylchedd/Adnoddau Naturion Cymru, i ddefnyddio cynlluniau sydd ar gael ac unrhyw manylion sydd ganddynt wrth law ar gyfer y safle neu brosiect er mwyn sicrhau bod y dull mwyaf cost effeithiol yn ogystal â sicrhau bob amser, adfer a chloddio yn cael ei wneud yn ddiogel ac yn y modd cywir heb unrhyw corneli yn cael ei torri.

 

Rydym yn darparu ar bob prosiect gan ddefnyddio ein peiriannau, offer a gweithwyr eu hunain yn ogystal â llogi ychwanegol yn y planhigion yn ôl yr angel i sicrhau bod un llinell gyfathrebu glir yn ystod prosiectau sensitif megis prosiectau amgylcheddol a gwaith adfer.

Gyda'r dull hwn i'n gwaith fel contractwyr adfer tir ac arbenigwyr cloddio, rydym wedi cwblhau prosiectau adfer tir tymor hir heriol ac yn effeithiol mewn ardaloedd o amgylch y DU.

I gael gwybod mwy am ein gwaith cloddio arbenigol yn gweithio ar brosiectau adfer tir a'n gallu i gyflawni 24 Awr Brys cloddwyr Merthyr Tydfil, prosiectau fel hyn, Cysylltwch â Ni.

Steelwrist Logo - Landscaping Company Pembrokeshire, Carmarthenshire, West WalesDoosan Logo - Plant Hire Company Pembrokeshire, West Wales, Essex, Manchester,CPCS Logo - Safe Groundworks Contractor Wales, Swansea, North Wales, Sussex

Copyright © A Harden & Sons Specialist Excavations and Plant 2013-2018. All rights reserved. Design APX Solutions